Polityka prywatności

 Polityka prywatności Catmoons

 

Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w Catmoons.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. Dane osobowe, które posiadamy pochodzą od Ciebie. Uzyskaliśmy je na drodze na przykład założenia konta w catmooons.pl, złożenia zamówienia w Catmooons.pl czy innej aktywności w sklepie.

 

Podstawa prawna przetwarzania:

 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

- Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 z zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 (Dz.U. nr 144, poz. 1204) – do dnia 25.05.2018 r.,

- od 25 maja 2018 r.: art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz aktualnie obowiązujące prawo krajowe.

Masz prawo do dostępu, aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

 

Musimy usunąć Twoje dane jeżeli:

 

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których je zebrano,

- wycofasz zgodę i nie istnieje inna podstawa prawna dla przetwarzania tych danych (np. podatkowa lub wynikająca z prawa do rękojmi),

- wniesiesz sprzeciw do dalszego przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania (np. podatkowe czy prawo do rękojmi),

- Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

- Twoje dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego unijnym lub krajowym przepisem prawnym,

- dane zostały zebrane celem świadczenia usług internetowych dziecku (np. jesteś prawnym opiekunem dziecka, które wyraziło zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celach marketingowych).

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

I. Kto jest administratorem danych osobowych Catmoons.pl?

 

Administratorem danych osobowych Catmoons.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

 

Gravity Software Ltd.

724 Capability Green,

Luton, LU1 3LU

UK

Company No: 07663934

 

 

II. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

 

Administrator wdrożył w Catmoons.pl politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

 

A. Certyfikat bezpieczeństwa. Gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a Catmoons.pl jest szyfrowana 256 bitowym kluczem.

B. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko ci pracownicy Catmoons.pl, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony.

C. System IT Catmoons.pl spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

 

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

 

III. Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?

 

A. Rejestracja

 

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w Catmoons.pl, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia.

Zarejestrowany klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać lub uzupełniać dane zapamiętane w Catmoons.pl.

W trakcie rejestracji prosimy o:

 

1. imię i nazwisko - niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;

2. e-mail - niezbędny do logowania do Catmoons.pl i komunikacji związanej z korzystaniem z Catmoons.pl;

3. numer telefonu - niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników) oraz, w wyjątkowych sytuacjach, do komunikacji związanej z korzystaniem z Catmoons.pl.

 

B. Logowanie

 

W przypadku logowania się do sklepu za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej oferowanej przez podmioty, nad którymi nie mamy żadnej kontroli, np. Facebook czy Google, pozyskujemy od nich dane w postaci identyfikatora Twojego konta w tym serwisie, Twój adres e-mail oraz imię i nazwisko.

 

C. Złożenie zamówienia

 

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

 

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

 

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji - niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;

2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) - niezbędny do zaadresowania przesyłki; w przypadku niektórych form dostawy adres dostawy Klienta nie jest potrzebny - w takim wypadku prosimy o wskazanie punktu odbioru przesyłki;

3. e-mail - niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia, w przypadku zamówień złożonych wyłącznie z produktów elektronicznych (pliki do pobrania) adres e-mail jest niezbędny celem przekazania zamówionych produktów elektronicznych;

4. numer telefonu - niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników) oraz do komunikacji ze sklepem związanej z realizacją umowy (realizacji zamówienia) i działaniem Catmoons.pl.

 

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

 

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji - niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;

2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) - niezbędny do zaadresowania przesyłki;

3. numer telefonu do odbiorcy przesyłki - niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników) oraz do komunikacji ze sklepem związanej z realizacją umowy (realizacji zamówienia) i działaniem Catmoons.pl.

 

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

 

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji - niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;

2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) - niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;

3. numer NIP - niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży.

 

 

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez Catmoons.pl i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

 

1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są:

 

a. Poczta Polska

b. firma kurierska (UPS, DPD, GLS)

c. InPost

 

2. adres e-mail przekazywany jest:

 

a. Opineo sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, operatora serwisu opineo.pl w celu wypełnienia ankiety oceny realizacji zamówienia oraz ankiety oceny produktu

b. Google, w celu wysłania ankiety oceniającej transakcję (o ile po złożeniu zamówienia została wyrażona dodatkowa zgoda).

 

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez Catmoons.pl.

 

Catmoons.pl współpracuje z następującymi operatorami płatności:

 

a. PayPal, operatora serwisu paypal.com

b. Stripe, operatora serwisu stripe.com

 

D. Subskrypcja marketingowa

 

Zapis do darmowego newslettera:

 

Zapis do newslettera realizowany jest na podstawie wyrażenia zgody na otrzymywanie marketingowych wiadomości e-mail w procesie rejestracji w sklepie, skorzystania z formularza zapisu na stronie Catmoons.pl lub składania zamówienia. Prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora, z których w każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje konto w Catmoons.pl lub klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera (marketingowej wiadomości e-mail).

Dane podane w trakcie subskrypcji newslettera są przetwarzane przez Catmoons.pl i następujące podmioty:

a. MailChimp, operatora serwisu mailchimp.com

 

IV. Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na Catmoons.pl

 

A. Catmoons.pl (serwer)

 

System informatyczny, z którego korzysta Catmoons.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z Catmoons.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na Catmoons.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji Catmoons.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania. Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany żeby np. wyświetlać Ci rekomendacje produktowe, jednak nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 

B. Catmoons.pl (cookies)

 

Catmoons.pl wykorzystuje technologię "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia Catmoons.pl rozpoznania Ciebie i dostosowania Catmoons.pl do Twoich potrzeb.

Catmoons.pl wykorzystuje cookies do:

1. Zapamiętania zalogowania (sesja trwa do czasu, gdy użytkownik się wyloguje lub do chwili zamknięcia przeglądarki, o ile w przeglądarce użytkownika nie jest ustawiona opcja pamiętania ostatniej sesji, po czym cookie jest kasowane);

2. Udzielenia dodatkowej zniżki na produkty (sesja trwa od czasu, gdy poinformowany o takiej możliwości użytkownik wyrazi chęć skorzystania ze zniżki, do czasu zakończenia promocji, po czym cookie jest kasowane);

3. Niewyświetlania panelu umożliwiającego zapis newslettera (sesja trwa: w przypadku, gdy użytkownik kliknął w napis "Nie, dziękuję" przez 30 dni, po czym cookies jest kasowane, w przypadku, gdy użytkownik kliknął w krzyżyk zamykający: do chwili zamknięcia przeglądarki, o ile nie w przeglądarce użytkownika nie jest ustawiona opcja pamiętania ostatniej sesji, po czym cookie jest kasowane);

4. Tworzenia statystyk i raportów oglądalności oraz poprawiania funkcjonowania Catmoons.pl dla promocji produktów własnych.

 

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z Catmoons.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

 

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w Catmoons.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka, a informację o tym jak to zrobić, znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 

C. Google Analytics (cookies)

 

Google Analytics wykorzystuje technologię cookies w celu umożliwienia przeanalizowania przez Catmoons.pl źródeł ruchu, urządzeń wykorzystywanych do ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązane to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania Catmoons.pl.

 

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w Catmoons.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 

D. Google AdWords (cookies)

 

Google AdWords wykorzystuje technologię cookies w celu umożliwienia przez Catmoons.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu, w tym do zapewnienia, aby jedna i ta sama reklama nie była wyświetlana temu samemu użytkownikowi bez przerwy, do wykrywania i powstrzymywania fałszywych kliknięć w reklamy, a także do wyświetlania reklam, które będą lepiej spersonalizowane (np. na podstawie informacji o odwiedzonych wcześniej stronach).

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania Catmoons.pl.

 

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w Catmoons.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 

V. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów Catmoons.pl

 

Catmoons.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych zwracając szczególną uwagę na standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych partnerów. Dodatkowo zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym.

 

VI. Udostępnianie Twoich danych osobowych

 

Jak wspomniano powyżej, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim (kontrahentom, operatorom płatności),  jeśli jest to niezbędne do świadczenia usług na Catmoons.pl. W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, Catmoons.pl dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnione wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

 

VII. Zmiana polityki bezpieczeństwa Catmoons.pl

 

Catmoons.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Catmoons.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem:

Catmoons.pl/polityka-prywatności

 

VIII. Kontakt

 

Catmoons.pl kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu na e-mail info@catmoons.pl.

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt na e-mail info@catmoons.pl.Loading...
[profiler]
Memory usage: real: 25690112, emalloc: 25099344
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem
mage0.2429100
mage::app::init::system_config0.0011179,2880
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Cache0.00261380,224262,144
mage::app::init::config::load_cache0.005511,7840
mage::app::init::stores0.027713,250,4883,407,872
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Resource_Website0.0005157,0640
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Resource_Website_Collection0.012111,636,6081,835,008
DISPATCH EVENT:resource_get_tablename0.0002173,2480
init_config_section:stores_en0.001412,0960
mage::app::init_front_controller0.00591539,360786,432
mage::app::init_front_controller::collect_routers0.00341254,784262,144
DISPATCH EVENT:controller_front_init_routers0.00221263,408524,288
OBSERVER: cms0.0003118,3360
OBSERVER: blog0.00142162,9360
OBSERVER: mgs_maintanance0.0003120,4960
OBSERVER: portfolio_custom_router0.0002118,3200
OBSERVER: productquestions0.0004168,3760
OBSERVER: storelocator_custom_router0.0001114,064262,144
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Url_Rewrite_Request0.0008194,5200
mage::dispatch::db_url_rewrite0.0013154,8480
mage::dispatch::routers_match0.1857100
mage::dispatch::controller::action::predispatch0.033813,472,4483,932,160
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Layout0.0007199,6320
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Session0.012219220,552262,144
Mage_Core_Model_Session_Abstract_Varien::start/start0.01061155,384262,144
mage::dispatch::controller::action::predispatch::load_area::frontend::design0.00341313,264262,144
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Design_Package0.0009161,2480
mage::dispatch::controller::action::predispatch::load_area::frontend::translate0.006611,663,1682,883,584
DISPATCH EVENT:controller_action_predispatch0.010611,028,192262,144
OBSERVER: security_domain_policy0.0002116,2480
OBSERVER: log0.00611316,1680
CORE::create_object_of::Mage_Log_Model_Visitor0.00111101,2160
OBSERVER: pagecache0.0004135,8720
OBSERVER: persistent0.00154302,9840
OBSERVER: persistent_session0.0003138,0560
OBSERVER: persistent_quote0.00081186,272262,144
CORE::create_object_of::Mage_Customer_Model_Session0.0004196,3600
mage::dispatch::controller::action::cms_page_view0.1475100
DISPATCH EVENT:controller_action_layout_load_before0.006411,096,6481,310,720
OBSERVER: customer_is_logged_in_observer0.0005143,9520
OBSERVER: mpanel_observer0.005711,046,4081,310,720
mage::dispatch::controller::action::cms_page_view::layout_load0.0002130,1360
mage::dispatch::controller::action::cms_page_view::layout_generate_xml0.001117040
mage::dispatch::controller::action::cms_page_view::layout_generate_blocks0.049619,133,4328,650,752
BLOCK: formkey0.00171320,8240
DISPATCH EVENT:core_block_abstract_prepare_layout_before0.0006934,9680
DISPATCH EVENT:core_block_abstract_prepare_layout_after0.0003934,9680
DISPATCH EVENT:core_layout_block_create_after0.0002924,8880
BLOCK: root0.008011,106,1441,048,576
CORE::create_object_of::Mage_Customer_Model_Resource_Customer0.00171237,160262,144
EAV: Mage_Eav_Model_Config::getEntityType0.00101118,4240
BLOCK: head0.00081238,952262,144
BLOCK ACTION: head -> addJs0.00011420,8080
BLOCK: js_cookies0.0002172,376262,144
BLOCK ACTION: head -> addCss0.0001914,6800
BLOCK ACTION: head -> addItem0.00023662,3920
BLOCK: after_body_start0.00041123,2960
BLOCK: global_notices0.0003169,8720
BLOCK: header0.00051154,144262,144
BLOCK: top.links0.0004198,8960
BLOCK: store_language0.0004193,224262,144
BLOCK: catalog.topnav0.00211546,592524,288
BLOCK: top.container0.0003170,5200
BLOCK: welcome0.0002173,1920
BLOCK: breadcrumbs0.0003176,6880
BLOCK: global_messages0.00111223,016262,144
BLOCK: footer0.00051144,208262,144
BLOCK: global_cookie_notice0.0002171,3200
BLOCK: core_profiler0.0003169,8480
BLOCK ACTION: top.links -> addLink0.00252334,136524,288
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Url0.00065734,2320
BLOCK: cms_footer_links0.00091171,1520
BLOCK: catalog.compare.sidebar0.00101336,784524,288
BLOCK ACTION: right.permanent.callout -> setImgAlt0.0005182,2160
BLOCK ACTION: footer_links -> addLink0.00204103,872262,144
BLOCK: catalog_product_price_template0.0002161,0400
BLOCK: top.search0.0006285,792262,144
BLOCK: return_link0.00051153,2160
BLOCK: cart_sidebar0.00101356,000262,144
BLOCK: paypal.partner.top_cart.shortcut0.00171402,152524,288
BLOCK: right.poll0.00061172,152262,144
BLOCK: tags_popular0.0002179,4480
BLOCK: right.reports.product.viewed0.00071197,552262,144
BLOCK: right.reports.product.compared0.0002194,1520
BLOCK: google_analytics0.00041114,392262,144
BLOCK: wishlist_sidebar0.00061239,7040
BLOCK: paypaluk.partner.top_cart.shortcut0.0003175,632262,144
BLOCK: head_rss0.00081173,576262,144
BLOCK: left.newsletter0.0002170,9520
BLOCK: add.blog.footer0.00231502,368524,288
BLOCK: right.blog.menu0.0004187,7760
BLOCK: blog_tags0.0003284,6080
BLOCK: init-deals0.00161223,896262,144
BLOCK: mpanel0.0002167,0400
BLOCK: productquestions.right0.0002171,5680
BLOCK: social_header0.0002166,976262,144
BLOCK: social_facebook0.00151173,5680
BLOCK: social_google0.0002167,0160
BLOCK: social_twitter0.0002167,544262,144
BLOCK: top.currency0.0003180,0240
BLOCK: megamenu0.00131350,936524,288
BLOCK: cms_page0.00151105,4000
BLOCK: sale.reorder.sidebar0.0003190,4640
DISPATCH EVENT:controller_action_layout_generate_blocks_after0.0004169,888262,144
OBSERVER: configurableswatches0.0003165,360262,144
mage::dispatch::controller::action::cms_page_view::layout_render0.0577100
DISPATCH EVENT:core_block_abstract_to_html_before0.0002533,2880
Mage_Core_Model_Design_Package::getFilename0.00297076,5040
frontend/mgstheme/claue/template/page/3columns.phtml0.051913,522,5283,932,160
frontend/mgstheme/default/template/page/html/head.phtml0.01231821,144786,432
Mage_Core_Model_Design_Package::getSkinUrl0.00162728,6400
DISPATCH EVENT:core_block_abstract_to_html_after0.0003522,9840
frontend/base/default/template/directory/js/optional_zip_countries.phtml0.00081109,1680
frontend/base/default/template/googleanalytics/ga.phtml0.0004133,6240
frontend/mgstheme/default/template/mgs/mpanel/toppanel.phtml0.0006110,2720
frontend/mgstheme/default/template/mgs/social/js.phtml0.0003138,7760
frontend/mgstheme/claue/template/page/html/header/header3.phtml0.021011,695,2881,835,008
frontend/mgstheme/claue/template/page/template/links.phtml0.00091136,432262,144
frontend/mgstheme/claue/template/page/switch/languages.phtml0.0083182,2560
frontend/mgstheme/claue/template/directory/currency.phtml0.0005184,096262,144
frontend/mgstheme/claue/template/page/template/topcarticon.phtml0.00111176,120262,144
frontend/mgstheme/claue/template/checkout/cart/topcart.phtml0.00601996,1521,048,576
CORE::create_object_of::Mage_Sales_Model_Quote0.0002149,3280
CORE::create_object_of::Mage_Sales_Model_Quote_Item0.0002117,3360
frontend/mgstheme/claue/template/page/html/breadcrumbs.phtml0.0016152,2560
frontend/mgstheme/default/template/mgs/mpanel/template/layout/page/left.phtml0.00291135,616262,144
CORE::create_object_of::MGS_Mpanel_Model_Mysql4_Block_Collection0.0005421,0480
CORE::create_object_of::Mage_Widget_Model_Template_Filter0.0005192,552262,144
frontend/mgstheme/default/template/mgs/mpanel/footer.phtml0.0019148,696262,144
frontend/mgstheme/claue/template/page/html/footer/footer.phtml0.0017140,152262,144
frontend/mgstheme/claue/template/mgs/ajaxcart/extras.phtml0.0008138,4160
CACHE_URL0.00533224,680262,144
frontend/mgstheme/claue/template/mgs/quickview/script.phtml0.0003114,9840